Najstarija apoteka u Vršcu

0
2867

Osim što je svrstana među najlepše zgrade u Vršcu „Apoteka na stepenicama” je vrlo važna za kulturnu i turističku ponudu ove lepe varoši jer se u njoj nalazi jedna od četiri izložbene postavke Gradskog muzeja.

Apoteka na stepenicama   

     Sedište Muzeja je u zgradi Konkordija, a posle rekonstrukcije i svečanog otvaranja 2015. godine i Vršački zamak je uključen u kulturne tokove pod muzejskim okriljem. Četvrta lokacija na kojoj Muzej ima stalnu postavku nalazi se u selu Gudurica nedaleko od Vršca, u objektu Muzej Roberta Hamerštila.

     „Apoteka na stepenicama” je jedna, moglo bi se reći sasvim obična kuća na uglu vr­šačkih ulica Kumanovske i Ste­vana Nemanje, bez obzira što za današnje vreme izgleda sasvim jednostavno, svedok je prošlih vremena i deo neimarskog bogat­stva Vršca. Podignuta je 1784. godine, prvobitno kao apote­ka „Kod Spasitelja”, kasnije i danas poznata je kao „Apoteka na stepenicama”. Sagrađena u baroknom stilu u to vreme ni­je imala stepenice, tako da su one naknadno dozidane.

Apoteka na stepenicama

Kao druga javna gradska apo­teka funkcionisala je sve do 1971. kada je predata gradskim vlastima koje su je ustupile mu­zeju za postavku četiri izložbe. Stavljena je pod zaštitu države i važi za jednu od najstarijih i najlepših zgrada u Vršcu. Nje­nu relativno malu unutrašnjost krase uzuzetno vredne postavke koje posetioci mogu razgledati.
     Ovde su smeštene če­tiri stalne postavke Gradskog muzeja: „Istorija zdravstvene kulture južnog Banata”, „Sećanje na Pa­ju Jovanovića”, zatim „Arheolo­ška postavka iz vremena paleo­lita, neolita i sve do srednjeg veka” kao i „Izložbu medalja iz 18. i 19. veka“ koje su Vrščani i Vršac kao srez dobili za iz­voz i izložbu određenih pro­izvoda kao što su svila, vino, pivo…

  Apoteka na stepenicama

   U prvoj prostoriji izloženje originalni nameštaj i apo­tekarska oprema iz tog vreme­na. Nekoliko slika apoteka iz 1824. godine, a tada ih je bilo četiri na oko 24 hiljade stanov­nika koliko je Vršac tada bro­jao, ukazuje da je, pored Pančeva i Bele Crkve u to vreme ovo bio jedan od najrazvijenijih centa­ra kako kulturnih tako i pri­vrednih.

  Apoteka na stepenicama

 Apoteka na stepenicama  

Drugu prostoriju krasi mo­numentalno platno „Vršački triptihon” najveće platno Pa­je Jovanovića, kojim je slikar proslavio i sebe i rodni Vr­šac. Tu je i jedan od najznačaj­nijih portreta kralja Aleksan­dra Karađorđevića (platno iz 1931. godine) gde je slikar po­stigao neponovljivu igru sen­ki. Odakle god da se gleda u platno (dok se lučno krećete ispred njega), u kralja, u njego­ve oči, prste i vrh čizama one vas –prate…

    Impozantnu izlo­žbu iz oblasti arheologije či­ne posude i oruđa za rad iz vre­mena paleolita koje su na ovim prostorima iskopane, između ostalog, to su posude za hranu i piće, školjke sa dna panon­skog mora… Iz perioda neoli­ta ostao je mnogobrojni nakit od bronze, grnčarija, oruđa za  rad. U poslednjoj sobi je postav­ka kulture Rimljana koji su ovde boravili oko 150 godina, posu­de od stakla, prstenje, statue od stakla.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here