Manastir Lepavina

0
2887

„Neka te čudo kad se dogodi ne zbunjuje,
nego veseli. To je Bog promolio Svoj prst,
bilo da kazni bilo da ohrabri Svoje verne,
bilo da izvede grešnike na put spasenja…”
(Vladika Nikolaj: Slovo o čudu)

Duhovna banja

Manastir Lepavina Posle mnogo godina planiranja i priželjkivanja, autoru redova koji slede otvorio se put i u osvit prvog nedeljnog decembarskog jutra, slike manastira Lepavina (Sokolovac – Hrvatska) do juče posmatrane na internetu i u knjigama počele su da se ukazuju. Jutarnja izmaglica i stidljivi sunčevi zraci senčili su orošenu lepavinsku kotlinu na jedan poseban način. Oko starog manastira polako su se sabirali po klonici iz okolnih mesta, ali i iz Minhena, Beča, Ljubljane, Maribora, Banjaluke, Prijedora, Bijeljine, Beograda…

Pristigli sa svih strana da zajedno sa bratstvom na čelu sa arhimandritom Gavrilom Vučkovićem, igumanom manastira Lepavina, obeleže manastirsku slavu Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembar). Kako ko pristiže upućuje se u pravcu konaka gde se predaju prilozi manastiru (obično ulje, šećer, vino, kafa), a potom s praznim (plasti nim) flašama u rukama do izvora, odnosno stepeništa gde se o praznicima napravi red za vodu.
Nalivene flaše sa vodom ostavljaju se otvorene ispred crkvenih vrata i u njih se kasnije doliva sveta voda. To je jedna u nizu preporuka bratstva i već dugi niz godina ustaljena praksa koja se poštuje. Zbog toga narod uvek u manastir dolazi malo ranije, kako bi sve bilo obavljeno pre svete liturgije ko ja traje sat i 30 minuta (9.00–10.30).

Manastir Lepavina
Dešava se, kao te nedelje da se red otegne ali narod strpljivo stoji i u molitvi čeka svoj red. Isto kao i kod ulaska u crkvu na svetu liturgiju, po tom ispovest i pričešće (prethodi sedmodnevni post na vodi) i molitvu pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice.
Zanimljivo je da u aktivnostima postoji i pauza da sveštenstvo malo predahne, a njihovi pomoćnici posluže narod kafom. Sve ukupno oko sat vremena nakon čega je usledilo osvećenje donetih stvari, po pravilu flaša maslinovog ulja i pakovanja soli.

Manastir Lepavina

Pri ovoj gužvi, osvećenje je obavljeno napolju ispred crkve, što najbolje dočaravaju prateće fotografije. Iako bolešljiv, arhimandrit Gavrilo je zajedno sa sveštenstvom obavio osvećenje prinetih stvari. Veliku duhovnu radost osetili su okupljeni dok su se na njihove stvari, a potom i lica obrušavale kapi svete vode direktno sa velike veze bosiljka iz igumanovih ruku. Okupane blagošću, otac Gavrilo, kako je i red o slavama, pozvao je na slavski ručak, trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji… A koliko je jaka ljubav između poklonika i ovog duhovnog središta, za nas koji smo prvi put bili u Lepavini i za one koji će jednog dana tamo poći, najbolja ilustraci ja jesu reči jedne sestre iz obližnjeg sela: „Za svoga života, a imam 77 godina, nikad više naroda nisam videla ovde, nego danas.”

                                        Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Lepavinske

Manastir Lepavina

Ikona je nastala u 16. veku, a u vreme velikog stradanja manastira (bombar dovanje 1943. g.), pronađena je potpuno neoštećena u ruševinama… Godine 1967. pronađena je na tavanu Zagrebačke mitropolije, a u Lepavinu je vraćena 1969. godine, na veliki Bogorodičin praznik – Veliku Gospojinu. Tada je u obnovljenoj crkvi prvi put služena sveta liturgija, a nakon molitve desilo se čudo. Prolivena je i reka suza od radosti jer je gluvonem od rođenja dečak koji je tokom molitve spavao, ustao, uhvatio majku za suknju i progovorio: „Mama, mama!” Do dana današnjeg ovde su zabeležena brojna duševna i telesna isceljenja, a broj onih koji s verom dolaze i obraćaju se za molitvu pred čudotvornom ikonom sve je veći.

Svetogorac u Lepavini

Otac Gavrilo Manastir LepavinaIza oca Gavrila je 50 godina monaškog života, od čega 13 na Svetoj Gori. Dolaskom u Lepavinu udahnuo je novi život manasti ru za koji se posebno pročulo u poslednjih desetak godina. Jedan od razloga jeste misionarski rad oca Gavrila putem modernih tehnologija (internet, društvene mreže) pomoću kojih ostvaruje komunikaciju sa narodom iz celog sveta koji od njega, kao svog virtuelnog duhovnika traže duhovne savete…

Kroz vreme

Nastanak manastira Lepavina vezuje se (kazivanja hroničara) za 1550. godinu, a za osnivača monah iz manastira Hilandar. Kroz vekove, uloga manastira bila je velika, a sudbina teška… Današnja manastirska crkva sagrađena je polovinom 18. veka. Godine 1984. dolaskom oca Gavrila u Lepavinu, ponovo oživljava veza sa Hilandarom i manastir počinje novu fa zu bitisanja. Sedam godina je otac Gavrilo bio sam u manastiru. Posle toga došao je jerođakon Vasilije, te monasi Teofian i Marko… Sada i nekoliko iskušenika i svako ima svoje zaduženje, jer o manastirskom imanju, poslovima i stoci brinu sami.

*** Izvor: Politika/dodatak Putovanja/04.01.2012. Politika/ autor teksta i fotografija Senka Lučić

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here