Jobs Status Team (JST)thank you

Naš tim čine dinamične osobe različitih obrazovnih, poslovnih i životnih profila, osobe od iskustava i posebne energije. Cilj nam je da sarađujući sa vama budemo platforma za razmenu ideja, karika u svakodnevnom životu i poslovnom povezivanju.

Otvoreni smo za različite vidove saradnje. 

 

senka.lucic@jobsstatus.com

jobs@jobsstatus.com